Khu vườn trên cao
Khu vườn trên cao
Khu vườn trên cao
Khu vườn trên cao
Khu vườn trên cao
Khu vườn trên cao
Khu vườn trên cao
Khu vườn trên cao
Khu vườn trên cao
Khu vườn trên cao
Khu vườn trên cao
Khu vườn trên cao

Hình ảnh

Xem 3D

Khu vườn trên cao

ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG TẠI HUDTOWER

Khoảng xanh sân vườn tiêu cảnh được bổ trí xen kẽ với các khu vực thuê tại: Tầng 12, Tầng 13, Tầng 19 và Tầng 20. 

 

 

Xem thêm